PentaGen

NGS panely

Archer VariantPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci SNVs, Indels a CNVs v somatických i germinálních vzorcích. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer FusionPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci fúzí, zlomů, CNVs, SNVs a Indels. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs), snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií a zejména možnost detekovat fúze s neznámým fúzním partnerem.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™ napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer LiquidPlex

NGS panel pro analýzu volné cirkulující DNA (ccfDNA/cfDNA/ctDNA) izolované z krevní plazmy s citlivostí detekce až 1%. Kit je určen pro analýzu SNVs a Indels v 28 genech asociovaných se vznikem solidních nádorů. Jeho předností je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

SOPHiA Solid Tumor Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě SNVs a Indels také mikrosatelitní nestabilitu a fúze genů v somatických vzorcích. Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

SOPHiA Hereditary Cancer Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě  BRCA1 a BRCA2 celou řadu dalších genů asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

Devyser BRCA NGS KIT (CE IVD)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci mutací v genech BRCA 1 a 2, validovaný pro genomovou DNA a FFPE bločky. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina a je CE IVD certifikován.

 

Devyser HBOC NGS KIT (RUO)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci germinálních mutací ve 12 genech asociovaných s karcinomem prsu a ovárií u žen. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina.

 

4bases HEVA screen (CE IVD)    

NGS kit pro detekci germinálních mutací v 22 genech asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases BRaCA screen (CE IVD)  

NGS kit pro detekci mutací v genech BRCA 1, BRCA2a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a CE IVD certifikován.

 

4bases BRAVO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

4bases HECO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2 a STK11  v germinálních (SNV, Indels, CNV).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

4bases KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD) 

NGS panely pro vyšetření genů KRAS, NRAS, BRAF a EGFR v somatických vzorcích. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases Thyro-ID (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření 13 genů asociovaných s karcinomem štítné žlázy. Jako vstupní materiál lze použít FFPE bločky a cytologické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases NEPHI Screen (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření genů asociovaných s neurofibromatózami. Kit lze použít pro germinální i somatické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »