PentaGen

SOLIDNÍ TUMORY

Panagene PNAClamp™KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD)   

Kity jihokorejského výrobce jsou založeny na metodice PNAClamp™, která využívá unikátních vlastností PNAs (Peptide Nucleic Acids). PNAs jsou uměle syntetizované analogy DNA/RNA, které umožňují selektivní amplifikaci mutované DNA a tím maximalizují citlivost testu. Vlastní detekce probíhá na principu Real-Time PCR.

Kity jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD) 

NGS panely pro vyšetření genů KRAS, NRAS, BRAF a EGFR v somatických vzorcích. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases Thyro-ID (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření 13 genů asociovaných s karcinomem štítné žlázy. Jako vstupní materiál lze použít FFPE bločky a cytologické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases NEPHI Screen (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření genů asociovaných s neurofibromatózami. Kit lze použít pro germinální i somatické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

Archer VariantPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci SNVs, Indels a CNVs v somatických i germinálních vzorcích. Předností kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer FusionPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci fúzí, zlomů, CNVs, SNVs a Indels. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs), snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií a zejména možnost detekovat fúze s neznámým fúzním partnerem. Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™ napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

SOPHiA Solid Tumor Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě SNVs a Indels také mikrosatelitní nestabilitu a fúze genů v somatických vzorcích. Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

Experteam Mikrosatelitní nestabilita (CE IVD)

Mikrosatelitní nestabilita (MSI) se vyšetřuje u pacientů s hereditárním nepolypózním karcinomem tlustého střeva (HNPCC) nebo s jinými onkologickými onemocněními žaludku a tlustého střeva. Kit je založen na detekci mononukleotidových repetic na principu multiplex PCR s následnou fragmentační analýzou na kapilárním sekvenátoru.

 

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »