PentaGen

Tekutá biopsie

tekutá biopsie

Archer LiquidPlex panely

NGS panely pro analýzu volné cirkulující DNA (ccfDNA/cfDNA/ctDNA) izolované z krevní plazmy s citlivostí detekce až 1%. Kity jsou určeny pro analýzu SNVs a InDels v genech asociovaných se vznikem solidních nádorů. Navíc, kit Concordance umožňuje paralelně analyzovat vzorky tkání i plazmy a obsahuje reagencie jak pro LiquidPlex (tekutá biopsie), tak i pro VariantPlex (solidní nádory).

Jejich předností je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií. 

Pro vyhodnocení výsledků je používán software Archer® Analysis v7 s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Panagene PANAMutyper™ R EGFR (CE IVD)   

Kit jihokorejského výrobce je založen na metodice PNAClamp™, která využívá unikátních vlastností PNAs (Peptide Nucleic Acids). PNAs jsou uměle syntetizované analogy DNA/RNA, které umožňují selektivní amplifikaci mutované DNA a tím maximalizují citlivost testu. Kit určený pro detekci mutací v exonech 18-21 genu EGFR ve vzorcích tekuté biopsie dosahuje citlivosti až 0,1%. Vlastní detekce probíhá na principu Real-Time PCR.

Kit je CE IVD certifikován.

 

Epigenomics ProColon (CE IVD)

Nový test umožňující s citlivostí 91% detekovat výskyt kolorektálního karcinomu z periferní krve i v časné fázi onemocnění.

Kolorektální karcinom (CRC) je léčitelný ve více než 90% případů, pokud je diagnostikovaný a pokud je stále ještě lokalizovaný. Přesto je tato vážná nemoc jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojeného s nádory ve vyspělých zemích. Existují možnosti screeningu jako např. kolonoskopie a FOB testování, ale jejich využítí pacienty z důvodu diskomfortu je nízké.

Proto byl vyvinut vysoce citlivý test Epi proColon, který umožňuje detekci prostřednictvím analýzy metylace genu SEPTIN9. Principem testu je bisulfitická konverze genu následovaná Real-Time PCR detekcí. Na rozdíl od testů okultního krvácení ve stolici má test vyšší citlivost, která je navíc nezávislá na lokalizaci karcinomu.

 

Epigenomics ProLung (CE IVD)

Citlivý test umožňující detekovat časnou fázi karcinomu plic u pacientů s klinickými příznaky, ale negativním vyšetřením CT, bronchoskopie i cytologie. Jako vstupní materiál pro vyšetření se používá vzorek periferní krve.

U více než 50% pacientů s podezřením na karcinom plic není možné potvrdit diagnózu maligního plicního onemocnění, dokonce ani s pomocí cytologické či histologické analýzy vzorku odebraného při první bronchoskopii. Cytologické vyšetření je úspěšné v méně než 50% případů. Nový test založený na detekci metylace genů SHOX2 a PTGER4 umožňuje detekovat karcinom plic s vysokou citlivostí a specifitou již v prvním stádiu onemocnění. Analýza je založená na bisulfitické konverzi gDNA a následné detekci pomocí Real-Time PCR.

 

Bladder EpiCheck (CE IVD)

Rakovina močového měchýře je v ČR 5. nejčastějším typem nádorů u mužů a 14. u žen. Tento nádor má bohužel velkou tendenci se vracet, a proto se pacienti po léčbě monitorují s využitím nepříjemných procedur jako je cystoskopie. Test Bladder Epicheck může cystoskopické vyšetření nahradit. Je založen na detekci metylace vybraných biomarkerů pomocí metody Real-Time PCR. Analýza dat je kompletně automatická.

https://www.youtube.com/channel/UCZ-2RIVy9QbNCsko6S3L1Kw/featured  

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »