PentaGen

5-Fluorouracyl

PGX-5-FU

PGX-5-FU (20 testů), katalogové číslo: 4-720

Detekuje polymorfismy ovlivňující metabolismus analogů 5-fluorouracilu, využívaných při chemoterapii solidních nádorů (kolorektálních, prsních, hlavy, krku, vaječníků a kůže). Kit je založen na hybridizaci na stripech.

 

Thiopurin metyltransferáza

TPMT

PGX-TPMT (20 testů), katalogové číslo: 4-740

Detekuje polymorfismy thiopurin metyltransferázy, které způsobují hromadění toxických thiopurinů v organismu. Využívá se u pacientů s leukémií, autoimunitními chorobami a u imunosuprimovaných pacientů po orgánové transplantaci. Kit je založen na hybridizaci na stripech.

 

Warfarin

PGX-Trombo

PGX-Thrombo (20 testů), katalogové číslo: 4-730

Detekuje soubor polymorfismů využitelných pro dávkování derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol. Tyto mutace se vyskytují u cca 20% pacientů.

Kit je založen na hybridizaci na stripech.

 

VKORC 1-1639G>A RealFast

VKORC 1-1639G>A RealFast (100 testů), katalogové číslo: 4-190

Detekuje soubor nejčastější polymorfismus využitelný pro dávkování derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol.

Kit je založen na Real-Time PCR.

 

Statiny

SLCO1B1 RealFast assay 

SLCO1B1 RealFast Assay (100 testů), katalogové číslo: 7-210

Laboratorní test detekující c.521T> C polymorfismus v genu SLCO1B1 (Solute carrier organic anion transporter 1B1), který zvyšuje u nositelů riziko myopatie u pacientů léčených statiny.

 

Interferon

IL28B RealFast assay 

IL28B RealFast Assay (100 testů), katalogové číslo: 7-200

Laboratorní test detekující TT>deltaG dinukleotidový frameshift v genu/pseudogenu lidského interferonu lambda 4 (IFNL4), který je umístěn před genem kódujícím interleukin 28B (IL28B). Detekce tohoto frameshiftu pomáhá předpovědět léčebnou odpověď u pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV), kteří jsou zvažováni pro léčbu peginterferonem alfa v kombinaci s ribavirinem (sofosbuvirem) (pegIFN / RBV).

 

Clopidogrel

PGX-CYP2C19

PGX-CYP2C19 (20 testů), katalogové číslo: 4-750

Farmakogenomický test, který detekuje soubor polymorfismů v CYP2C19, které ovlivňují metabolismus léčiv jako je Clopidogrel, Diazepam, Mephenytoinu, Citalopramu, Sertralinu, Omeprazolu, Pantoprazolu a Proguanilu.

 

test

 

CYP2D6

farmakogenomika

 

Abacavir B*5701

HLA-B*5701 RealFastTM Assay

Kit pro detekci alely HLA-B*5701 spojené s hypersensitivitou k abacaviru.

Kit je založen na Real-Time PCR.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »