PentaGen

Trombózy

FV Leiden RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci mutace FV Leiden 1691G›A.

PTH 20210G>A RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci mutace v genu pro prothrombin.

PAI-1 4G/5G RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci 4G/5G delece/inserce v promotoru genu pro lidský SERPIN 1.

MTHFR 677C>T RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci mutace 677C>T genu pro methylentetrahydrofolát reductázu (MTHFR).

MTHFR 1298A>C RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci mutace 1298A>C genu pro methylentetrahydrofolát reductázu (MTHFR).

FGB -455G>A RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci záměny G>A v promotoru genu pro Fibrinogen beta-řetězec.

FXII 46C>T RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci mutace 46C>T v genu pro lidský koagulační Faktor XII (F12).

FXIII V34L RealFastTM Assay       

Real-Time PCR kit pro detekci záměny  G>T v exonu 2 genu pro lidský koagulační Faktor XIII (F13A).

Devyser Thrombophilia     

Devyser Thrombophilia (48 testů), katalogové číslo: 8-A035

Detekce 6 SNP podílejících se na vzniku žilních trombóz. Kit je založen na fragmentační analýze na sekvenátorech ABI.

Kit detekuje v jedné PCR reakci Faktor V-Leiden, Faktor V R2, Prothrombin/FII 20210, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1/Serpin 1 (4G/5G).

CVD-T     

CVD-T (20 testů), katalogové číslo: 4-360

Detekce 9 SNP podílejících se na vzniku žilních trombóz. Kit je zalo žen na hybridizaci na stripech.

Clipboard02 (1)

FV PTH      

FV-PTH (20 testů), katalogové číslo: 4-290

Kombinace dvou mutací Leiden a G20210A pro Prothrombin.

 

FV PTH MTHFR      

FV-PTH-MTHFR (20 testů), katalogové číslo: 4-260

Kombinace mutace Leiden, G20210A pro Prothrombin a C677T pro Prothrombin.

Apo E       

Apo E (20 testů), katalogové číslo: 4-280

Marker Alzheimerovy choroby, isoformy E2, E3 a E4.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »