PentaGen

NGS PANELY FIRMY ARCHER

 

VariantPlex panely

Target enrichment NGS kity  pro detekci copy number variant (CNVs), jednonukleotidových variant (SNVs), inzerci a delecí s využitím molekulárních barkódů. Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiverTM, napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC. Software je v ceně kitů.

Solid Tumor kit

CTL kit

Custom kits

Kit pro analýzu SNVs, CNVs a indelů u 67 genů spojených se solidními nádory.

Kit pro analýzu SNVs, CNVs a indelů u 31 genů spojených s nádory plic a štítné žlázy.

Custom panely dle Vašich požadavků.

Core AML kit

Core Myeloid kit

Myeloid kit

Kit pro detekci mutací v 10 genech spojených s AML spolu s detekcí ITD v genu FLT3.

Kit pro detekci mutací u 37 AML, MPN a MDS markerů.

Kit pro detekci mutací u 72 genů spojených s AML, MPN, MDS a lymfoidními malignitami.

p53 kit

BRCA 1/2 kit

CFTR kit

Kit pro analýzu všech variant v tumor supresorovém genu p53. Kit s celogenovým pokrytím.

Kit pro detekci a určení všech známých germinálních mutací v BRCA 1 a BRCA 2 s celogenovým pokrytím.

Kit pro detekci velkých delecí a pan-etnických polymorfismů v genu CFTR.

 

FusionPlex panely

Target enrichment NGS kity  pro detekci fúzí, zlomů, copy number variant (CNVs), jednonukleotidových variant (SNVs), inzerci a delecí s využitím molekulárních barkódů. Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiverTM, napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC. Software je v ceně kitů.

Custom kits

Oncology Reasearch kit

CTL kit

RNA a DNA-based custom panely dle Vašich požadavků.

Kit pro detekci 75 genových fúzí a všech jejich známých i neznámých fúzních partnerů.

Kit pro detekci fúzí, SNVs a indelů u 31 genů spojených s nádory plic a štítné žlázy.

Solid Tumor kit

ALK RET ROS v2 kit

Sarcoma kit

Kit pro detekci fúzí a mutací u 50 genů spojených se solidními nádory včetně sarkomů, karcinomů a lymfomů.

Kit pro detekci fúzí a mutací v lidských genech ALK, RET a ROS1, včetně mutací spojených s rezistencí na crizotinib.

Kit detekci a lokalizaci fúzních partnerů 26 genů spojených s nádory měkkých tkání.

Myeloid Focus kit

Heme V2 kit

ALL kit

Kit pro identifikaci fúzí a bodových mutací v 10 kritických myeloidních targetech, včetně ABL1.

Kit pro identifikaci fúzí 20 genů spojených s hematologickými malignitami.

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a relativní úrovní exprese 81 genů spojených s ALL.

Myeloid kit

Lymphoma kit

Pan-Heme kit

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a relativní úrovní exprese u 84 genů spojených s myeloidními malignitami.

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a úrovně exprese u 125 genů spojených s lymfomy.

Kit pro detekci bodových mutací, fúzí a úrovně RNA exprese a imbalancí u více než 199 genů spojených s myeloidními a lymfoidními malignitami.

 

ctDNA Reveal kit

Target enrichment NGS kit  analýzu 28 genů z volné cirkulující DNA (ccfDNA/cfDNA/ctDNA) s využitím molekulárních barkódů. Preferenční amplifikace vysoce fragmentované ctDNA umožňuje spolu se skvělým pokrytím vysokou citlivost analýzy 1% u 10ng ctDNA. Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiverTM, napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC. Software je v ceně kitů.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »