PentaGen

SCREENINGOVÉ TESTY - procolon, prolung, prostata, močový měchýř

 

Kolorektální karcinom

ProColon

Nový test, umožňující s citlivostí 91% detekovat výskyt kolorektálního karcinomu z periferní krve i v časné fázi.

Kolorektální karcinom (CRC) je léčitelný ve více než 90% případů, pokud je diagnostikovaný a pokud je stále ještě lokalizovaný. Přesto je tato vážná nemoc jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojeného s nádory ve vyspělých zemích. Existují možnosti screeningu jako např. kolonoskopie a FOB testování, ale využívání pacienty je nízké.

Proto byl vyvinut vysoce citlivý test Epi proColon, který umožňuje detekci prostřednictvím analýzy metylace genu Septin9. Principem testu je bisulfitická konverze genu, následovaná real time PCR detekcí. Na rozdíl od testů okultního krvácení ve stolici má test vyšší citlivost, která je navíc nezávislá na lokalizaci karcinomu.

 

Karcinom plic

ProLung

Citlivý test, umožňující detekovat časnou fázi karcinomu plic u pacientů s klinickými příznaky, ale negativním vyšetřením CT, bronchoskopie i cytologie.

U více než 50% pacientů s podezřením na karcinom plic není pro klinické lékaře a patology možné potvrdit diagnózu maligního plicního onemocnění, dokonce ani z cytologické i histologické analýzy materiálu odebraného najednou při první bronchoskopii. Cytologické vyšetření je úspěšné v méně než 50% případů. Nový test, založený na detekci metylace genu shox2 umožňuje detekovat karcinom plic s vysokou citlivostí a specifitou již v prvním stádiu onemocnění. Analýza je založená na odběru vzorku broncho alveolární laváže, bisulfitické konverzi genu a následné detekci pomocí real time PCR.

 

Karcinom prostaty

Nový screeningový test Select MDx umožňuje identifikovat pacienty s vysokým rizikem výskytu high-grade karcinomu prostaty. Vstupním materiálem pro vyšetření je odebraná moč. Test je založen na principu detekce exprese onkomarkerů. pomocí Real-Time PCR.

 

Karcinom močového měchýře

Bladder EpiCheck

Panel 15 informativních biomarkerů pro včasnou detekci rakoviny močového měchýře. Rakovina močového měchýře je v ČR 5. nejčastějším typem nádorů u mužů a 14. u žen. Tento nádor má bohužel velkou tendenci se vracet, a proto se pacienti po léčbě často monitorují s využitím nepříjemných procedur jako je cystoskopie. Test je založen na metodě Real-Time PCR. Test využívá DNA izolovanou z moči a detekuje změny metylace DNA. Analýza dat je kompletně automatická.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »