PentaGen

KARIÉRA

Společnost PentaGen dováží a distribuuje špičkové výrobky pro laboratorní diagnostiku a pro centra asistované reprodukce. Výrobky do laboratoří nejen dodáváme, ale školíme zákazníky v nových metodikách, řešíme troubleshooting, radíme s potřebným přístrojovým vybavením apor. Důraz klademe na rychlý, profesionální a individuální servis.

Specializujeme se na inovativní produkty a metodiky, které nabízíme velmi často jako první na našem trhu. Pro naše zákazníky tato inovativní řešení znamenají náskok před konkurencí. Našimi zákazníky jsou především nemocnice, soukromé diagnostické laboratoře a IVF centra.

A protože šikovných lidí není nikdy dost a stále se rozšiřujeme, tak i v případě neinzerované nové pozice zašlete v případě zájmu o práci v PentaGenu životopis na job@pentagen.cz *.

 

 

 

 

* V rámci výběrového řízení a zasláním životopisu na pracovní pozici bude společnost Pentagen s.r.o. IČO27865410, se sídlem Luční 239, Horní Bezděkov, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané a pro předmětnou pracovní pozici relevantní) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), jakožto i ostatními účinnými právními předpisy.
Zasláním životopisu nebo odpovědí na uvedený inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení na uvedenou pozici a na dobu trvání tohoto výběrového řízení, tzn. k jejich zpracování dochází v rámci právního titulu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tzn. osobní údaje poskytujete správci za účelem případného budoucího uzavření pracovněprávního či jiného smluvního vztahu) a pro účely oprávněných zájmů správce. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s GDPR například tato práva: (i) na přístup k Vašim osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody správce pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »