PentaGen

LaCAR Farmakogenomické testy (CE IVD)

TPMT, DPD, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19

Kity LaCAR jsou založeny na unikátní metodice isotermální amplifikace DNA zprostředkované smyčkou (LAMP) s následnou analýzou křivky tání. Uvedená technologie umožňuje provádět amplifikaci přímo z odebrané krve bez nutnosti předchozí extrakce a významně zkracuje celkovou délku testování. Vlastní analýzu lze provádět na běžných cyklerech pro Real-Time PCR nebo na přístroji Genie III.

Vybrané kity jsou CE IVD certifikovány. 

 

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »