PentaGen

NGS IVF

Archer Baby Genes

NGS kit určený pro genetický screening novorozenců a pro identifikaci přenašečů abnormálních alel u párů plánujících rodičovství. Přednostní řešení je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií. Kit umožňuje analýzu SNVs, Indels a CNVs u více než 100 vybraných genů.

Je validován pro DNA získanou z bukálních stěrů nebo kapky suché krve (DBS).

 

4bases IVF Screen NGS panel (CE IVD) 

Panel pro vyšetření více než 50 genů spojených s dědičnými onemocněními a faktory ovlivňujícími fertilitu. Kit využívá amplikonového sekvenování, každý pacient je analyzován pouze ve třech poolech. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »