PentaGen

HLA typizace

Protrans HLA (CE IVD)    

Stanovení HLA pomocí sekvenování je dle standardů EFI a ASHI zákonnou povinností při transplantacích kostní dřeně. Kity německé společnosti Protrans umožňují jak lokus specifické sekvenování (orgánové transplantace), tak allele-group specifické sekvenování HLA-A, -B, -C, DR a DQ (transplantace kostní dřeně). Výraznou předností kitů Protrans je oddělené sekvenování haplotypů bez ambiquit a heterozygotních pozic.

 

Protrans HLA NGS (CE IVD)    

Kity pro typizaci HLA jsou nově dostupné i  ve verzi pro Next-Generation Sequencing. Pracovní postup se vyznačuje maximální jednoduchostí a rychlostí (bez nutnosti fragmentace, amplifikace a indexování v jedné PCR, čištění všech vzorků zároveň).

 

PROTRANS HLA Celiac disease (CE IVD)

Kit německého výrobce umožňuje detekci nejčastějších alel, které jsou asociovány s rozvojem celiakie (viz tabulka níže). Vyhodnocení výsledků se provádí pomocí gelové elektroforézy a odečet genotypů/haplotypů následně v programu SSP Reporter.

 

Protrans HLA Narcolepsy Domino System (CE IVD)

Narkolepsie se projevuje nadměrnou denní spavostí, kataplexií (tzv. spánková obrna), halucinacemi, automatickým chováním. Příčiny narkolepsie jsem neznámé a diagnostika onemocnění je velmi složitá. Nicméně 98% narkoleptiků má HLA genotyp DRB1-15:01 – DQB1-06:02, který je detekován kitem Protrans. SSP detekce HLA alel probíhá na agarózové elektroforéze.

 

LaCAR LAMP kity

Kity LaCAR jsou založeny na unikátní metodice isotermální amplifikace DNA zprostředkované smyčkou (LAMP) s následnou analýzou křivky tání. Uvedená technologie umožňuje provádět amplifikaci přímo z odebrané krve bez nutnosti předchozí extrakce a významně zkracuje celkovou délku testování. Vlastní analýzu lze provádět na běžných cyklerech pro Real-Time PCR nebo na přístroji Genie III. Vybrané kity jsou CE IVD certifikovány.

 

LaCAR LAMP Human HLA-B27 (CE IVD)

Kit detekuje alely B*2702 (kavkazská) a B*2705 (celosvětová) , které jsou asociovány s celou řadou nespecifických zánětlivých nemocí jako je Bechtěrevova choroba, záněty kloubů, vnitřního oka, krátkých kostí dolních a horních končetin atd.

 

LaCAR LAMP Human HLA-B27 Direct (CE IVD)

Screeningový kit detekující  alely B*2702 (kavkazská), B*2703 (africká), B*2704 (asijská) a B*2705 (celosvětová) bez určení specifické mutace (výsledek pozitivní/negativní). Uvedené alely jsou asociovány s celou řadou nespecifických zánětlivých nemocí jako je Bechtěrevova choroba, záněty kloubů, vnitřního oka, krátkých kostí dolních a horních končetin atd.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »