PentaGen

Karyotypizační média

PrenaPlus Medium

Nové médium pro rychlou kultivací tkání choria, spontánních potratů a buněk z amniové tekutiny.

 

AmnioGrow Plus Medium

Nové složení pro buňky plodové vody a choriové klky zajišťuje nejrychlejší možnou kultivaci a výbornou chromozomální a metafázickou strukturu.

 

Flushing Medium

Médium speciálnì vyvinuté pro hypotonii. Aplikace Flushing média zabezpečuje následný kvalitní výsledek kultivace.

 

MarrowGrow Medium

Médium pro kultivaci buněk kostní dřeně a leukemických krevních buněk. Může být použito jako nespecifické médium pro kultivaci různých hematopoetických krevních buněk. Médium je dodáváno zmražené a kompletní, připravené k použití.

 

Colcemid

Colcemid10 μg/ml in PBS zastavuje mitózu kultivovaných buněk v metafázi.

 

Trypsin (1:250) v PBS

Izolovaný trávicí enzym trypsin se využívá v cytogenetice při kultivaci plodových vod, kde se nechává působit na chromozomy.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »