PentaGen

Monitoring chimerismu

Biotype Mentype® Chimera® (CE IVD)    

Mentype® Chimera® je kit detekující dvanáct vysoce polymorfních autosomálních markerů vhodných k analýze chimérismu po transplantaci kostní dřeně v jedné PCR reakci. Každá PCR reakce obsahuje také marker pro amelogenin. Kit je založen na fragmentační analýze na sekvenátorech ABI.

 

Biotype Mentype® DIPscreen® (CE IVD)    

Kit Mentype® DIPscreen umožňuje screening 33 delečních a 33 inserčních polymorfismů (DIP, INDELS) v jediné reakci. Společně s kitem Mentype® DIPquant se jedná o vysoce citlivý komplexní systém umožňující včasnou kvantitativní detekci remise maligních buněk v krvi pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Pro vyhodnocení výsledků lze použít software ChimerisTM Monitor.

 

Biotype Mentype® DIPquant® (CE IVD)    

Kit Mentype® DIPquant umožňuje kvantitativní alelově-specifickou Real-Time PCR analýzu vybraných DIP markerů. V rámci kitu si lze vybrat z 57 delečních/inserčních polymorfismů (DIP, INDELS). Společně s kitem Mentype® DIPscreen se jedná o vysoce citlivý komplexní systém umožňující včasnou kvantitativní detekci remise maligních buněk v krvi pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Pro vyhodnocení výsledků lze použít software ChimerisTM Monitor.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »