PentaGen

Archer VariantPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci SNVs, Indels a CNVs v somatických i germinálních vzorcích. Předností kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

Core AML kit

Core Myeloid kit

Myeloid kit

Kit pro detekci mutací v 10 genech spojených s AML spolu s detekcí ITD v genu FLT3.

Kit pro detekci mutací v 37 genech asociovaných s AML, MPN a MDS.

Kit pro detekci mutací v 72 genech spojených s AML, MPN, MDS a lymfoidními malignitami.

 

Archer FusionPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci fúzí, zlomů, CNVs, SNVs a Indels. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs), snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií a zejména možnost detekovat fúze s neznámým fúzním partnerem.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™ napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

Myeloid Focus kit

Heme V2 kit

ALL kit

Kit pro identifikaci fúzí a bodových mutací v 10 kritických myeloidních targetech, včetně ABL1.

Kit pro identifikaci fúzí 20 genů spojených s hematologickými malignitami.

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a relativní úrovně exprese 81 genů spojených s ALL.

Myeloid kit

Lymphoma kit

Pan-Heme kit

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a relativní úrovně exprese u 84 genů spojených s myeloidními malignitami.

Kit pro detekci fúzí, bodových mutací a úrovně exprese u 125 genů spojených s lymfomy.

Kit pro detekci bodových mutací, fúzí a úrovně RNA exprese a imbalancí u více než 199 genů spojených s myeloidními a lymfoidními malignitami.

 

SOPHiA Myeloid Solution (CE IVD)

SOPHiA Myeloid Plus Solution (RUO)

SOPHiA Extended Myeloid Solution (RUO)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě SNVs, Indels a CNVs také fůze genů asociovaných se vznikem akutní myeloidní leukemie, myelodysplastického syndromu, myoproliferativní neoplásie atd. Panely zahrnují až 98 genů a 119 fůzí genů. Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu. Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

SOPHiA Lymphoma Solution (RUO)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují SNVs, Indels a CNVs v genech asociovaných se vznikem lymphomů B- a T- buněk atd.  Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu. Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »