PentaGen

MLPA (CE IVD)

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) je unikátní metoda holandského výrobce MRC Holalnd umožňující detekci CNVs (delece/duplikace) v rozsahu od jednoho exonu až po celé chromosomy. V jedné reakci je možno detekovat až 60 různých lokusů. Pro semikvantitativní hodnocení úrovně metylace vybraných oblastí je pak možno použít metylačně-specifickou MLPA (MS-MLPA).  Poslední technologickou novinkou v nabídce MRC Holland je digitalMLPA, která v sobě spojuje výhody klasické MLPA metodiky a Next-generation sekvenování.

Pro vyhodnocení výsledků výrobce zdarma poskytuje software Coffalyser.Net a Coffalyser digitalMLPA.

Princip jednotlivých metod je názorně popsán na níže uvedených videích:

MLPA

https://support.mrcholland.com/kb/articles/video-how-does-mlpa-work

 

digitalMLPA

https://support.mrcholland.com/kb/articles/video-what-is-digitalmlpa

 

Nástroj AssayFinder vám pomůže rychle a snadno najít vhodný MLPA test pro vaše aplikace:

https://www.mrcholland.com/products

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »