PentaGen

BRCA

Devyser BRCA NGS KIT (CE IVD)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci mutací v genech BRCA 1 a 2, validovaný pro genomovou DNA a FFPE bločky. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina a je CE IVD certifikován.

 

Devyser HBOC NGS KIT (RUO)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci germinálních mutací ve 12 genech asociovaných s karcinomem prsu a ovárií u žen. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina.

 

4bases HEVA screen (CE IVD)    

NGS kit pro detekci germinálních mutací v 22 genech asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases BRaCA screen (CE IVD)  

NGS kit pro detekci mutací v genech BRCA 1, BRCA2a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a CE IVD certifikován.

 

4bases BRAVO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

4bases HECO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2 a STK11  v germinálních (SNV, Indels, CNV).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

SOPHiA Hereditary Cancer Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě  BRCA1 a BRCA2 celou řadu dalších genů asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »