PentaGen

NGS panely

Archer VariantPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci SNVs, Indels a CNVs v somatických i germinálních vzorcích. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer FusionPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci fúzí, zlomů, CNVs, SNVs a Indels. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs), snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií a zejména možnost detekovat fúze s neznámým fúzním partnerem.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™ napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer LiquidPlex

NGS panel pro analýzu volné cirkulující DNA (ccfDNA/cfDNA/ctDNA) izolované z krevní plazmy s citlivostí detekce až 1%. Kit je určen pro analýzu SNVs a Indels v 28 genech asociovaných se vznikem solidních nádorů. Jeho předností je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

SOPHiA Solid Tumor Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě SNVs a Indels také mikrosatelitní nestabilitu a fúze genů v somatických vzorcích. Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

SOPHiA Hereditary Cancer Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě  BRCA1 a BRCA2 celou řadu dalších genů asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

Devyser BRCA NGS KIT (CE IVD)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci mutací v genech BRCA 1 a 2, validovaný pro genomovou DNA a FFPE bločky. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina a je CE IVD certifikován.

 

Devyser HBOC NGS KIT (RUO)   

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci germinálních mutací ve 12 genech asociovaných s karcinomem prsu a ovárií u žen. Příprava knihovny jednoho pacienta v jediné PCR reakci.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina.

 

4bases HEVA screen (CE IVD)    

NGS kit pro detekci germinálních mutací v 22 genech asociovaných s HBOC a Lynchovým syndromem. Výčet vyšetřovaných genů odpovídá požadavkům zdravotních pojišťoven.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases BRaCA screen (CE IVD)  

NGS kit pro detekci mutací v genech BRCA 1, BRCA2a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a CE IVD certifikován.

 

4bases BRAVO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN a TP53 v germinálních (SNV, Indels, CNV) a somatických vzorcích (SNV, Indels).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

4bases HECO screen  

NGS kit pro detekci mutací v genech APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2 a STK11  v germinálních (SNV, Indels, CNV).

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

4bases KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD) 

NGS panely pro vyšetření genů KRAS, NRAS, BRAF a EGFR v somatických vzorcích. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases Thyro-ID (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření 13 genů asociovaných s karcinomem štítné žlázy. Jako vstupní materiál lze použít FFPE bločky a cytologické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases NEPHI Screen (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření genů asociovaných s neurofibromatózami. Kit lze použít pro germinální i somatické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »