PentaGen

SOLIDNÍ TUMORY

Panagene PNAClamp™KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD)   

Kity jihokorejského výrobce jsou založeny na metodice PNAClamp™, která využívá unikátních vlastností PNAs (Peptide Nucleic Acids). PNAs jsou uměle syntetizované analogy DNA/RNA, které umožňují selektivní amplifikaci mutované DNA a tím maximalizují citlivost testu. Vlastní detekce probíhá na principu Real-Time PCR.

Kity jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (CE IVD) 

NGS panely pro vyšetření genů KRAS, NRAS, BRAF a EGFR v somatických vzorcích. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a jsou CE IVD certifikovány.

 

4bases Thyro-ID (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření 13 genů asociovaných s karcinomem štítné žlázy. Jako vstupní materiál lze použít FFPE bločky a cytologické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

4bases NEPHI Screen (CE IVD) 

NGS panel pro vyšetření genů asociovaných s neurofibromatózami. Kit lze použít pro germinální i somatické vzorky. Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí software SmartSeq nebo Varsome (Saphetor S.A.), které jsou zahrnuty v ceně kitu.

Kit je validován pro sekvenátory Illumina a Thermofisher a je CE IVD certifikován.

 

Archer VariantPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci SNVs, Indels a CNVs v somatických i germinálních vzorcích. Předností kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs) a snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií.  Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

Archer FusionPlex panely

Široká paleta NGS kitů  pro detekci fúzí, zlomů, CNVs, SNVs a Indels. Přednostní kitů je využití molekulárních barkódů (MBCs), snadný pracovní postup díky unikátnímu systému lyofilizovaných reagencií a zejména možnost detekovat fúze s neznámým fúzním partnerem. Pro vyhodnocení výsledků je používán firemní Archer® Analysis 5 software s vlastní databází ArcherQuiver™ napojený i na databáze Ensembl VEP, Clinvar a COSMIC.

 

SOPHiA Solid Tumor Solution (CE IVD)

NGS panely renomované švýcarské společnosti detekují kromě SNVs a Indels také mikrosatelitní nestabilitu a fúze genů v somatických vzorcích. Součástí řešení je i unikátní software pro vyhodnocení výsledků SOPHiA DDM, který je zahrnut v ceně kitu.

Kity jsou validovány pro sekvenátory Illumina a Thermofisher.

 

Experteam Mikrosatelitní nestabilita (CE IVD)

Mikrosatelitní nestabilita (MSI) se vyšetřuje u pacientů s hereditárním nepolypózním karcinomem tlustého střeva (HNPCC) nebo s jinými onkologickými onemocněními žaludku a tlustého střeva. Kit je založen na detekci mononukleotidových repetic na principu multiplex PCR s následnou fragmentační analýzou na kapilárním sekvenátoru.

 

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »