PentaGen

Odběr oocytů

Veškerá média mají CE.

 

G-RINSE™

Kat. č. 10069

Roztok pro oplach kontaktního materiálu a oplach cervixu. Neslouží pro kultivace.
Nepotřebujete přidávat proteinové suplementy. Obsahuje stejný iontový základ, jako ostatní produkty série G5. Připraven k použití.

 

G-GAMETE™

Kat. č. 10126

Médium pro maniplulaci s oocyty a embryi v normální atmosféře.

Obsahuje HSA a neesenciální aminokyseliny. Připraven k použití.

 

G-IVF™/G-IVF™ PLUS

Kat. č. 10135/10136

Médium pro přípravu a manipulaci s gametami a pro in vitro fertilizaci.

Obsahuje taurin, citrát, fruktózu a neesenciální aminokyseliny.

 

G-MOPS™/G-MOPS™PLUS

Kat č. 10129/10130

Médium pro manipulaci s oocyty a embryi v normální atmosféře.

Obsahuje lipoát, neesenciální aminokyseliny a pufr MOPS. Pro použití v normální atmosféře. Není nutná ekvilibrace v CO2. Nepřidáváte proteinové suplementy pro získávání oocytu. Pro ICSI a manipulaci s embryem použijte G-MOPS PLUS nebo G-MOPS doplněný G-MM nebo roztokem HSA

 

ASP

Kat. č. 10100

Roztok pro odběr oocytů a výplach folikulů.

Roztok obsahuje hydrogenuhličitanový a HEPES pufr, heparin a gentamicin

 

G-MM

Kat. č. 10038

Rekombinantní humánní albumin (50 mg/ml).

Všechna G5 kultivační média kromě EmbryoGlue® a médií označených jako PLUS jsou bez proteinů. Proto musí být média suplementována buď G-MM nebo HSA-solution.

 

HSA-solution

Kat. č. 10064

Humánní sérový albumin (100 mg/ml) o farmaceutické čistotě. HBV, HCV a HIV prostý.

Všechna G5 kultivační média kromě EmbryoGlue® a médií označených jako PLUS jsou bez proteinů. Proto musí být média suplementována buď G-MM nebo HSA-solution.

 

PUNKČNÍ JEHLY VITROLIFE

Vysoce kvalitní certifikované jehly. Dvojité sterilní balení, identifikační štítky, super ostré.

Široká nabídka jednotlivých typů - kombinace jehly 300/350 mm a hadičky 600/900/1000 mm.

Balení obsahuje 10 kusů.

 

Single lumen, reduced tip - SENSE

Tuhost a přesnost vedení standardní 17G jehly a šetrnost a hladký průnik tenké 20G jehly.

                                                                                                     

Single lumen, conventional tip

Standardní punkční jehly 16G/17G.

 

Double lumen, conventional tip

Punkční jehly s proplachem 16G/17G.

This website uses cookies as part of the provision of services. You can adjust the settings for the use and availability of cookies in the settings of your browser. Více informací »