PentaGen

KARIÉRA

Společnost PentaGen dováží a distribuuje špičkové výrobky pro laboratorní diagnostiku a pro centra asistované reprodukce. Výrobky do laboratoří nejen dodáváme, ale školíme zákazníky v nových metodikách, řešíme troubleshooting, radíme s potřebným přístrojovým vybavením apor. Důraz klademe na rychlý, profesionální a individuální servis.

Specializujeme se na inovativní produkty a metodiky, které nabízíme velmi často jako první na našem trhu. Pro naše zákazníky tato inovativní řešení znamenají náskok před konkurencí. Našimi zákazníky jsou především nemocnice, soukromé diagnostické laboratoře a IVF centra.

A protože šikovných lidí není nikdy dost a stále se rozšiřujeme, tak i v případě neinzerované nové pozice zašlete v případě zájmu o práci v PentaGenu životopis na job@pentagen.cz *.

 

 

 

 

* V rámci výběrového řízení a zasláním životopisu na pracovní pozici bude společnost Pentagen s.r.o. IČO27865410, se sídlem Luční 239, Horní Bezděkov, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané a pro předmětnou pracovní pozici relevantní) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), jakožto i ostatními účinnými právními předpisy.
Zasláním životopisu nebo odpovědí na uvedený inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení na uvedenou pozici a na dobu trvání tohoto výběrového řízení, tzn. k jejich zpracování dochází v rámci právního titulu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tzn. osobní údaje poskytujete správci za účelem případného budoucího uzavření pracovněprávního či jiného smluvního vztahu) a pro účely oprávněných zájmů správce. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s GDPR například tato práva: (i) na přístup k Vašim osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody správce pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ez a weboldal cookie -kat használ a szolgáltatásnyújtás részeként. A cookie -k használatára és elérhetőségére vonatkozó beállításokat a böngészője beállításaiban módosíthatja. Több információ »