Mentype® Chimera®

: 45-13210
: Biotype GmbH
Kit, amely lehetővé teszi 12 STR marker minőségi és mennyiségi kimutatását a HSCT utáni kimérizmus monitorozására.

A Mentype® Chimera® egy készlet, amely tizenkét erősen polimorf autoszomális markert detektál, amelyek alkalmasak a csontvelő-transzplantáció utáni kimérizmus elemzésére egyetlen PCR-reakcióban.
Mindegyik PCR-reakció tartalmaz egy amelogenin markert is. A készlet tartalmaz egy pozitív kontrollt.

A termék lehetővé teszi az informatív markerek meghatározását, valamint a kimérizmus ezt követő félkvantitatív kimutatását a mintákban az átültetés után. További előnyök közé tartozik az alacsony DNS-bevitel (0,2-1 ng), az érzékenység (1%) és a kimérizmus széles mérési tartománya (1-100%).

Az eredmények kiértékelése a GeneMapperben és az egyedülálló ChimerisMonitor szoftver segítségével lehetséges.

A készlet ABI szekvenszereken végzett fragmentációs elemzésen alapul, és CE-IVD tanúsítvánnyal rendelkezik.


diagnostika@pentagen.cz