Wspieramy

Firma PentaGen, która powstała w 2007 roku, od początku swojego istnienia angażuje się we wspieranie pożytecznej działalności non-profit i społecznej, kupując produkty od tych organizacji lub bezpośrednio przekazując darowizny tym podmiotom. W 2015 roku powstało Vějíř Kladno, będące autorskim projektem rodziny Čížk. Koncentruje się przede wszystkim na edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, które nie mają prostych warunków życia. Celem jest pomoc dzieciom w nadrabianiu zaległości, umożliwienie im spędzania dni w miłym, stymulującym środowisku oraz stopniowy rozwój ich zdolności i umiejętności, tak aby miały większe szanse na zastosowanie w regularnej edukacji podstawowej. Projekt El Sistema stara się wpływać na życie dzieci poprzez wpływ muzyki. Ta metoda włączania dzieci we wspólne ciało muzyczne – Orkiestrę – ma szerokie oddziaływanie na dzieci w wieku 6-18 lat. Věiř przyłączył się do tej akcji w 2018 roku. Dzieci otrzymują bezpłatne instrumenty muzyczne, spotykają się kilka razy w tygodniu i wspólnie ćwiczą. W czerwcu 2019 roku dzieci miały swój pierwszy koncert z udziałem burmistrza miasta Kladno, przewodniczącego ČPS pana Ivana Bartoša i m.in. wspaniałej grupy Gipsy.cz. Jednak firma PentaGen reaguje również na ogólny klimat społeczny i obecnie jest także zdecydowanym zwolennikiem niezależnego dziennikarstwa.

 

vějíř

vějíř

Działalność stowarzyszenia skupia się na pracy z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych społecznie.
Člověk v tísni

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity
Fakta o klimatu
Kverulant

Kverulant

Kverulant.org je česká obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na watchdoging,
Linka bezpečí
Respekt

Respekt

Respekt je český týdeník komentující aktuální dění v zahraniční politice, ekonomice a společnosti
Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu prosazuje zákony pro otevřený, efektivní a hospodárný stát bez korupce.