EuroClonality-NDC

: UNIV8EC-NDC-096
: Univ8 Genomics
Panel NGS umożliwiający wykrywanie klonalności komórek B i T, rearanżacji, translokacji i mutacji IG i TCR w 82 genach w celu kompleksowego badania chorób limfoproliferacyjnych.

EuroClonality-NDC to panel NGS oparty na technologii opartej na przechwytywaniu celu, która umożliwia jednoczesne wykrywanie klonalności komórek T i B, rearanżacji IG i TCR, translokacji, CNV i SNV w 82 genach związanych z chorobami limfoproliferacyjnymi.

Tym samym test ten umożliwia pierwszą w pełni zintegrowaną analizę wszystkich istotnych markerów chorób limfoproliferacyjnych, która jest obecnie wykonywana za pomocą szeregu strategii badań molekularnych.

Wykrywanie klonalności komórek B i T zostało znacznie ulepszone i uproszczone w porównaniu z konwencjonalnymi metodami PCR i NGS dzięki połączeniu następujących funkcji:

Przegrupowania IG i TR można wykryć zarówno za pomocą sekwencjonowania, jak i CNV
Wykrywane są wszystkie rodzaje rearanżacji, w tym niefunkcjonalne i krzyżowe
Wykrywanie CNV, translokacji i mutacji może przyczynić się do określenia klonalności nawet w przypadku nowotworów (po)ośrodka rozrodu z silnie hipermutowanymi rearanżacjami somatycznego IG

Ocena wyników jest możliwa przy użyciu potoku bioinformatycznego EuroClonality-NDC Analysis w BaseSpace Professional.

Lista genów objętych analizą SNV i CNV: ABL1, ARID1A, ASXL1, ATM, BCL2, BIRC3, BRAF, BTG1, BTK, CARD11, CCND1, CCND3, CD79A, CD79B, CDKN2A, CDKN2B, CDKN2C, CKS1B, CREBBP, CXCR4, DIS3, DNMT3A, EGR2, EP300, ERG,
EZH2, FAT1, FBXW7, FOXO1, H1-2, H1-3, H1-4, H1-5, ID3, IDH1, IDH2, IKZF1, IL7R, IRF4, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KLF2, KMT2D, KRAS, MAP2K1, MAP3K14, MAPK1, MEF2B, MYC, MYD88, NFKBIE, NOTCH1, NOTCH2, NRAS, NT5C2, PAX5, PHF6,
PIK3CA, PLCG1, PLCG2, POT1, PTEN, PTPRD, RHOA, RUNX1, SAMHD1, SF3B1, SOCS1, STAT3, STAT5B, STAT6, TCF3, TENT5C, TET2, TNFAIP3, TP53, TRAF2, TRAF3, WT1, XPO1

Lista dodatkowych regionów sprawdzanych do analizy CNV: chr9 - 9pTEL, chr9 - 9pCEN, chr11 - 11qCEN, chr11 - 11qTEL, chr13 - RB1, chr13 - 13qMDR, chr13 - 13qTEL, chr17 - 17pTEL

Lista regionów objętych analizą translokacji: chr1 - STIL, chr2 - ALK, chr3 - BCL6, chr6 - DUSP22, chr8 - MYC, chr9 - CD274, chr9 - PDCD1LG2, chr11 - CCND1, chr11 - BIRC3, chr11 - KMT2A, chr18 - BCL2, chr19 - TCF3, chrX - CRLF2


diagnostika@pentagen.cz