Podporujeme

Společnost PentaGen podporuje od samého vzniku r.2007 různé dobročinné organizace. V roce 2015 navíc vznikl Vějíř Kladno, který je vlastním projektem manželů Čížkových. Zaměřuje se primárně na vzdělávání předškolních dětí, které nemají jednoduché životní podmínky. Cílem je pomoci dětem dohnat handicapy v předškolním vzdělání, umožnit jim prožít dny v hezkém podnětném prostředí a postupně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, aby měly lepší šance získat kvalitní vzdělání a následně i práci.

Působením hudby se snaží ovlinit životy dětí projekt El Sistema. Tato metoda výuky na různé hudební nástroje a následné zapojené do společného orchestru má široký vliv na děti ve věku 6-18 let. Vějíř tuto aktivitu zahájil v roce 2018. Děti dostávají zdarma hudební nástroje, schází se několikrát týdně a společně cvičí.

Společnost PentaGen reaguje i na společenská témata, a v této době je i výrazným sponzorem organizací podporujících nezávislou žurnalistiku, svobodu a demokracii i informovanost ohledně ochrany přírody a klimatické změny.

 

 

Vějíř Kladno

Vějíř Kladno

Činnost spolku je zaměřena na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zobrazit více
Člověk v tísni

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace-humanismus, svoboda, rovnost a solidarita. Zobrazit více
Fakta o klimatu

Fakta o klimatu

Tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech Zobrazit více
Evropské hodnoty

Evropské hodnoty

Vizí organizace je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě. Zobrazit více
Kverulant

Kverulant

Kverulant.org je česká obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na watchdoging. Zobrazit více
Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí pro děti a studenty, kteří se dostanou do náročné životní situace. Zobrazit více
nfnz

nfnz

Nadační fond nezávislé žurnalistiky Zobrazit více
Respekt

Respekt

Respekt-týdeník komentující aktuální dění v zahraniční politice, ekonomice a společnosti Zobrazit více
Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu prosazuje zákony pro otevřený, efektivní a hospodárný stát bez korupce. Zobrazit více