Biopsie embryí

Veškerá média mají CE.

G-PGD™(10 ml)

Médium pro biopsii embrya.