Kardiovaskulární onemocnění

Devyser Thrombophilia

Test pro detekci 6 nejčastějších variant spojených s rizikem vzniku trombózy v jedné reakční směsi.

Devyser CVD

Test pro detekci 7 nejčastějších variant spojených s rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v jedné reakční směsi.

Devyser HFE

Kit umožňující současnou detekci 3 nejčastějších mutací a odpovídajících WT variant v HFE genu.

Devyser FH NGS

NGS kit pro detekci 12 SNP souvisejících s FH a 6 SNP pro predikci odpovědi na statinovou terapii.

LAMP Human FII&FVL duplex KIT

Kity pro detekci dvou nejčastějších variant FII G20210A a FVL G1691A spojených s rizikem vzniku trombózy pomocí LAMP technologie.

LAMP Human MTHFR / MTHFR 2nd mutation KIT

Kity pro detekci dvou variant genu MTHFR spojených s rizikem vzniku trombózy pomocí LAMP technologie.

LAMP Human PAI-1 mutation KIT

Produkt pro detekci 4G/5G polymorfismu v promotoru genu PAI-1 spojeného s rizikem vzniku trombózy pomocí LAMP technologie.

SOPHiA Cardio Solution

NGS panel umožňující detekci variant typu SNV, InDel a CNV ve 31 genech asociovaných s arytmií a kardiomyopatií pomocí hybrid capture technologie.

SOPHiA Extended Cardio Solution

NGS panel umožňující detekci variant typu SNV, InDel a CNV ve 128 genech asociovaných s arytmií a kardiomyopatií pomocí hybrid capture technologie.

LAMP Human Hemochromatosis KIT

Kit pro detekci dvou nejčastějších variant v HFE genu pomocí LAMP technologie.