Solidní tumory

Devyser BRCA PALB2 NGS

Detekce germinálních i somatických mutací v genech BRCA1, BRCA2, PALB2.

Archer VariantPlex panely

NGS DNA panely pro detekci somatických variant typu SNV, InDel a CNV pomocí AMP technologie

Archer FusionPlex panely

NGS RNA panely pro detekci genových fúzí, alternativního splicingu, variant typu SNV a InDel pomocí AMP technologie

SOPHiA DDM Solid Tumor Solution

Detekce somatických mutací typu SNV a InDel ve 42 genech pomocí NGS

SOPHiA Solid Tumor Solution Plus

Detekce somatických mutací typu SNV a InDel ve 42 genech a 137 fúzí genů pomocí NGS.

SOPHiA Homologous Recombination Deficiency Solution

NGS řešení pro detekci variant 28 HRR genů a stanovení genomové integrity pro určení HRD statusu.

SOPHiA Homologous Recombination Solutions

NGS panely pro detekci variant typu SNV, InDel i CNV ve 4-28 HRR genech.

SOPHiA RNAtarget Technology

NGS RNA panely pro detekci SNV, InDel a fúzí genů i s neznámými vazebnými partnery.

SOPHiA Comprehensive Genomic Profiling

NGS panel pro detekci variant typu SNV, InDel i CNV ve 477 genech. Umožňuje také stanovení MSI a TMB.

GynTect a ScreenYuGyn

Kity pro stanovení rizika rozvoje karcinomu děložního čípku pomocí bisulfitové reakce a rtPCR.

PNAClamp technologie

Kity pro detekci mutací genů EGFR, KRAS, NRAS, BRAF technologií PNAClamp

QPCR POLE Mutation Analysis Kit

Kit pro detekci 6 nejčastějších mutací genu POLE založený na analýze DNA izolované z FFPE vzorků pomocí qPCR.

Archer TMB panely

NGS panely pro detekci somatických mutací i dalších genetických biomarkerů (vč. TMB, MSI) pro komplexní popis solidních nádorů.