Experteam UPD 15 Kit 1-FL

Kód produktu: UD.01FL
Výrobce: Experteam s.r.l.
Genetický test pro prenatální diagnostiku uniparentální dizomie chromozomu 15 založený na QF-PCR technologii.

Podrobnější informace o produktu

Experteam UPD 15 Kit 1-FL je určen pro prenatální diagnostiku uniparentální dizomie chromozomu 15 pomocí QF-PCR technologie. Produkt zahrnuje 9 STR genetických markerů, které sledují přenos chromozomu 15 z každého rodiče na dítě s cílem určit, zda dítě vykazuje normální biparentální dědičnost, nebo uniparentální dědičnost. Analýza UPD vyžaduje vzorky od probanda/dítěte a obou rodičů. Všechny vzorky pozitivní na UPD by měly být konfirmovány pro ověření paternity.

 

Produkt je kompatibilní s přístroji ABI a je CE-IVD certifikován.

 

 


Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz