FraxA 1 Kit - FL

Kód produktu: FR.01FL
Výrobce: Experteam s.r.l.
Kit pro kvantifikaci počtu CGG repetic (<120) genu FMR1 umožňující diagnostika syndromu fragilního X chromosomu.

Podrobnější informace o produktu

FraxA 1 Kit - FL je diagnostický kit pro stanovení počtu CGG repetic (<120) v 5'UTR regionu genu FMR1 pro diagnostiku syndromu fragilního X chromosomu.

Test je založen na triplex PCR následované kapilární elektroforézou vzniklých PCR produktů. Délka produktů a odpovídající počet CGG repetic jsou stavenoveny pomocí velikostního standardu, pozitivní kontroly a alelického žebříčku, jež jsou součástí kitu.

Pro kontrolu amplifikace obsahuje souprava také mix pro detekci AMXY.

 

Kit je kompatibilní s přístroji ABI a je CE-IVD certifikován.


Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz