LabGscan FRAXA PCR Kit

Kód produktu: FX.9202
Výrobce: Experteam s.r.l.
Kit pro kvantifikaci počtu CGG repetic (<220) genu FMR1 umožňující diagnostika syndromu fragilního X chromosomu.

Podrobnější informace o produktu

LabGscan FRAXA PCR Kit je diagnostický kit pro stanovení počtu CGG repetic (<220) v 5'UTR regionu genu FMR1 pro diagnostiku syndromu fragilního X chromosomu.

Test je založen na triplex PCR následované kapilární elektroforézou vzniklých PCR produktů. Počet CGG repetic vzniklých produktů je stanoven výpočtem na základě délky produktů pomocí korekčních faktorů.


Kit je kompatibilní s přístroji ABI a je CE-IVD certifikován.


Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz