Devyser BRCA NGS

Kód produktu: 8-A100
Výrobce: Devyser AB
Detekce germinálních i somatických mutací typu SNV a CNV v genech BRCA1, BRCA2

Podrobnější informace o produktu

Jednoduchý a rychlý diagnostický kit pro detekci germinálních i somatických mutací v genech BRCA1 a BRCA2. Příprava knihovny je založena na amplikonovém sekvenování. 

Vyhodnocení výsledků je možné pomocí AmpliconSuite (SmartSeq), SexNext (JSI), Sophia DDM (Sophia Genetics).

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina a je CE IVD certifikován.

Pro maximální využití kapacity cartridge je možné použít jednoduchý online nástroj: https://calculator.devyser.com/


Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz