SOPHiA Hereditary Cancer Community Panels

Kód produktu: -
Výrobce: SOPHiA GENETICS
Detekce germinálních mutací typu SNV, InDel i CNV ve 35-144 genech pomocí NGS.

Podrobnější informace o produktu

NGS panely pro detekci germinálních mutací (SNV, indel i CNV) ve 35-144 genech spojených s karcinomem prsu, ovárií, prostaty, ledvin,
žaludku, melanomem, Lynchovým i střevním polypózním syndromem.
Příprava knihovny je založena na hybridization capture technologii.

Kit je validován pro NGS sekvenátory Illumina.

Součástí řešení je i unikátní software SOPHiA DDM pro sekundární a terciální analýzu výsledných NGS dat.CS2141ILLRGLY01

SOPHiA Custom Hereditary Cancer Solution - 35 genes

35 genů

CS2357ILLRGLY01

SOPHiA Custom Hereditary Cancer Solution - 59 genes

59 genů

CS2435ILLRGLY01

SOPHiA Custom Hereditary Cancer Solution - 66 genes

66 genů

BS0123ILLRGLY10

SOPHiA DDM™ HCS v2.0

83 genů

CS2453ILLRGLY01

SOPHiA Custom Hereditary Cancer Solution - 117 genes

117 genů

CS2225ILLRGLY01

SOPHiA Custom Hereditary Cancer Solution - 144 genes

144 genů


Pro více informací, nás prosím, kontaktujte na e-mailu: diagnostika@pentagen.cz